Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

Điều 7. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

1. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng để được xem xét Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

Giấy phép Điều chỉnh hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 7 của Thông tư 14/2016/TT-BXD.

2. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh gồm:

a) Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư này.

b) Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị Điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


2. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm
1
Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu.
2
Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị Điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức/cá nhân sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước tiếp theo.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In